Site Loader

Kategorie

Praktyki lekarskie są zazwyczaj multidyscyplinarne, co oznacza, że często dotyczą różnych dziedzin: medycyny, farmacji, pracy socjalnej i innych. To sprawia, że trudno jest znaleźć odpowiednią polisę ubezpieczeniową dla takiej praktyki. Ryzyko braku wystarczającego pokrycia jest wysokie, ponieważ wiele firm ubezpieczeniowych nie uzna wielodyscyplinarnej struktury za odrębną jednostkę biznesową i dlatego może nie oferować odpowiednich polis właścicielom praktyk. Bez wiarygodnego pokrycia, każda praktyka medyczna może być narażona na roszczenia z tytułu odpowiedzialności ze strony pacjentów i ich najbliższych. W niniejszym artykule omówione zostaną najważniejsze fakty dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej praktyki medycznej w Polsce.

Co to jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej praktyki medycznej?

Praktyki lekarskie są zazwyczaj multidyscyplinarne, co oznacza, że często dotyczą różnych dziedzin: medycyny, farmacji, pracy socjalnej i innych. To sprawia, że trudno jest znaleźć odpowiednie ubezpieczenie dla takiej praktyki. Ryzyko braku wystarczającej ochrony ubezpieczeniowej jest wysokie, ponieważ wiele firm ubezpieczeniowych nie uzna struktury wielodyscyplinarnej za odrębną jednostkę gospodarczą i dlatego może nie zaoferować właścicielom praktyk odpowiednich polis. Bez rzetelnego pokrycia, każda praktyka medyczna może być narażona na roszczenia z tytułu odpowiedzialności ze strony pacjentów i ich bliskich. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze fakty dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej praktyki medycznej w Polsce. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej praktyki medycznej obejmuje odpowiedzialność zawodową lekarzy i innych pracowników służby zdrowia. Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej obejmuje zaniedbania zawodowe, w tym odpowiedzialność za naruszenie obowiązku opieki. Polisa ma na celu ochronę dostawców usług opieki zdrowotnej przed stratami finansowymi spowodowanymi obrażeniami, uszkodzeniami i/lub śmiercią spowodowanymi zaniedbaniem dostawcy.

Rodzaje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej praktyki medycznej

Istnieją cztery rodzaje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej praktyki medycznej dostępne dla lekarzy i innych dostawców usług zdrowotnych. Endorsement – polega na tym, że podmiot świadczący usługi medyczne zawiera umowę z firmą ubezpieczeniową, aby zaoferować określony poziom ochrony do swojej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności zawodowej. Może to dotyczyć określonej kwoty straty lub określonego okresu. Jest to zazwyczaj tańsza opcja, ale świadczeniodawca nie ma możliwości wyboru własnej firmy ubezpieczeniowej. Underwriting – polega na tym, że firma ubezpieczeniowa zgadza się podjąć ryzyko wypłaty roszczeń wobec placówki opieki zdrowotnej. Podmiot świadczący opiekę zdrowotną i firma ubezpieczeniowa negocjują kwotę ubezpieczenia i sposób jej wypłaty. Jest to droższa opcja. Cała praktyka – w tym przypadku dostawca usług medycznych i jego partnerzy biznesowi (tacy jak kierownik praktyki lub recepcjonistka) wykupują polisę, aby chronić siebie i biznes. Główna polisa jest w posiadaniu partnerów biznesowych, a użytkownik końcowy (lekarz) jest nazwanym beneficjentem.

Jak znaleźć niedrogie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej praktyki medycznej?


Aby zrozumieć koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej praktyki medycznej, ważne jest, aby zrozumieć, ile kosztuje ochrona praktyki lekarskiej. Ponieważ firma ubezpieczeniowa będzie wymagać szczegółów dotyczących praktyki, koszt ubezpieczenia będzie oparty na liczbie pacjentów. Aby określić najbardziej odpowiedni poziom ochrony dla danej praktyki, należy obliczyć liczbę pacjentów i potencjalne koszty dla nich w przypadku popełnienia przez lekarza błędu. Jeśli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarza jest zbyt niskie, koszty ponoszone przez pacjentów mogą być zbyt wysokie, jeśli coś pójdzie nie tak. Jeśli jednak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza jest zbyt wysokie, praktyka nie będzie w stanie zapewnić niezbędnej opieki swoim pacjentom. Aby obliczyć potencjalne koszty dla Twojej praktyki, musisz znać następujące informacje o swoich pacjentach:

  • Ich wiek, płeć i stan zdrowia
  • Rodzaje leczenia, jakie otrzymują (np. chemioterapia itp.)
  • Liczba wizyt, których potrzebują.

Wymagane minimalne kwoty pokrycia dla polskich praktyk lekarskich

Teraz, gdy już wiesz, ile będziesz potrzebował, aby zabezpieczyć swoją praktykę, musisz dowiedzieć się, jakie są wymagane minimalne kwoty ubezpieczenia dla polskich praktyk lekarskich. Według Ministerstwa Zdrowia, minimalna kwota ubezpieczenia dla placówek służby zdrowia wynosi 30 000 euro. Kwota ta dotyczy jednej osoby, a nie jednego zdarzenia. W związku z tym, jeśli pacjent zgłosiłby roszczenie wobec swojego lekarza, polisa pokryłaby jego pełne koszty.

Możliwe opcje uzyskania wiarygodnego pokrycia dla Twojej praktyki

Ponieważ ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej praktyki medycznej jest ubezpieczeniem osobistym, musisz je kupić jako osoba fizyczna. Jednakże, jeśli masz wielodyscyplinarny zespół, możesz być w stanie podzielić składkę pomiędzy członków personelu. Jeśli prowadzisz jednoosobową praktykę lub zatrudniasz w niej jedną osobę, możesz wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej praktyki medycznej za pośrednictwem organizacji takiej jak broker ubezpieczeniowy. Jeśli nie można znaleźć niedrogiego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej praktyki medycznej za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego, istnieją inne sposoby uzyskania ochrony. Jedną z metod jest znalezienie partnera, który posiada polisę i podzielenie się kosztami. Alternatywnie, można zakupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej praktyki medycznej za pośrednictwem platformy peer-to-peer (P2P), takiej jak Lime Insurance.

Dolny limit

W niektórych przypadkach niższe limity mogą być oferowane jako część umowy wielodyscyplinarnej, jako część członkostwa w stowarzyszeniach handlowych lub poprzez organizacje zawodowe. W takich przypadkach będziesz objęty ubezpieczeniem na kwotę niższego limitu, ale nie będziesz mógł zwiększyć kwoty ubezpieczenia w przyszłości. Najniższy limit jest ustalany przez ubezpieczyciela i może być wyższy niż kwota, którą zapłaciliby Państwo bez żadnej ochrony.

Wnioski

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w praktyce medycznej jest kluczowym elementem ochrony oferowanej przez większość towarzystw ubezpieczeń zdrowotnych. Bez niego, lekarz może być finansowo zagrożony, jeśli spowoduje obrażenia u pacjenta. Ubezpieczenie OC lekarza jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, chroni ono Ciebie i Twój personel przed pozwami sądowymi w przypadku obrażeń lub śmierci. Po drugie, pomaga chronić uczciwość zawodu i jakość świadczonej opieki. Wreszcie, pomaga zapewnić możliwość dostarczania leków i innych świadczeń zdrowotnych swoim pacjentom.

Laura

Kategorie

Archiwa