Czy cudzoziemcy muszą płacić za prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce?

Każdy, kto przyjeżdża do Polski na dłużej niż 3 miesiące, musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Może to być ubezpieczenie od składki płaconej przez pracodawcę lub ubezpieczenie…