Zabezpieczenie dzieł sztuki

Sztuka towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Jest świadectwem jego historii,…