Zabezpieczenie dzieł sztuki

Sztuka towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Jest świadectwem jego historii, kultury i religii. Dzieła sztuki są cenne nie tylko ze względu na swoją wartość estetyczną,…