Site Loader

Kategorie

Radca prawny jest zawodem regulowanym, a co za tym idzie – wykonywanie tego zawodu wiąże się ze spełnieniem szeregu obowiązków. Jednym z takich obowiązków jest posiadanie ubezpieczenia OC. Warto jednak pamiętać, że nie jest to jedyne ubezpieczenie, które może być przydatne w prowadzeniu kancelarii radcy prawnego. Jakie są rodzaje ubezpieczeń dla radców prawnych i jakie są ich stawki?

Ubezpieczenie OC radcy prawnego to ubezpieczenie, które chroni Pana/Panią przed skutkami odpowiedzialności cywilnej wynikającej ze wykonywania zawodu (np. w przypadku błędnego doradztwa prawnego). Ubezpieczenie to można porównać do ubezpieczenia OC samochodowego – każdy, kto ma samochód musi je posiadać. Stawka ubezpieczenia OC dla radcy prawnego to około 500-700 złotych rocznie.

Kolejnym rodzajem ubezpieczenia, które warto rozważyć, jest ubezpieczenie NNW. Chroni ono Pana/Panią oraz osoby upoważnione przez Pana/Panią do prowadzenia kancelarii (np. asystentka) w przypadku nieszczęśliwych wypadków lub choroby. Warto pamiętać, że często standardowe polisy NNW nie obejmują szeroko pojętej działalności gospodarczej, dlatego warto rozejrzeć się za ofertami dedykowanymi osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Stawka ubezpieczenia NNW dla radcy prawnego to około 200-300 złotych rocznie.

Ubezpieczenie radcy prawnego – czy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie radcy prawnego jest ubezpieczeniem ochronnym, które ma na celu zabezpieczenie interesów osób fizycznych oraz prawnych, które korzystają z usług radcy prawnego. Ubezpieczenie to może być wykupione przez radcę prawnego lub jego Klienta. Ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe, jednak Klient ma prawo żądać od radcy prawnego wykupienia tego ubezpieczenia.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń dla radców prawnych i jakie są ich stawki?

Radca prawny jest zawodem regulowanym, a co za tym idzie - wykonywanie tego zawodu wiąże się ze spełnieniem szeregu obowiązków

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla radców prawnych wynika to z faktu, iż mogą oni ponosić odpowiedzialność cywilnoprawną z tytułu wykonywania swoich obowiązków służbowych. Ubezpieczenie OC chroni przed szkodami wyrządzonymi osobie trzeciej przez radcę prawnego podczas wykonywania jego obowiązków służbowych. Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem komunikacyjnym, a jego stawki ustalane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, ale warto je wykupić, ponieważ chroni ono przed szkodami osobowymi, które może poniesie radca prawny podczas wykonywania swoich obowiązków. Ubezpieczenie to obejmuje takie sytuacje jak: śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu, rozbicie kości. Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem komunikacyjnym, a jego stawki ustalane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Czy warto ubezpieczyć się jako radca prawny?

Warto ubezpieczyć się jako radca prawny, ponieważ:

  • Radcowie prawni są narażeni na wysoki poziom stresu zawodowego. Jest to spowodowane ich codziennym kontaktem z klientami, którzy często są w trudnej sytuacji życiowej i mają duże oczekiwania wobec swoich radców prawnych.
  • Radcowie prawni mają też duży wpływ na swoje środowisko pracy. Często pełnią funkcje szefów zespołów lub kierowników działów, a także mogą być członkami zarządów firm. W takim przypadku ubezpieczenie może okazać się bardzo przydatne, gdyby doszło do jakiegoś problemu w pracy.
  • Radcowie prawni mają też duży wpływ na opinię publiczną. Jako eksperci od prawa często udzielają się w mediach, a ich opinie są bardzo ważne dla społeczeństwa. Dlatego też warto mieć ubezpieczenie, aby móc bez obaw udzielać się w takich sytuacjach.
  • Warto też pamiętać, że radcowie prawni są bardzo wrażliwymi osobami. Mają duży dystans do świata i łatwo popadają w depresję. Dlatego warto mieć ubezpieczenie, aby móc skorzystać z pomocy psychologicznej w razie potrzeby.

Jakie są najważniejsze ubezpieczenia dla radców prawnych?

Radcowie prawni często prowadzą swoją działalność w ramach spółek cywilnych. W takim przypadku, oprócz ubezpieczenia OC, warto rozważyć wykupienie polisy chroniącej rodzinę radcy prawnego w przypadku jego śmierci. Radca prawny może też zdecydować się na ubezpieczenie majątkowe, które ochroni jego dobytek w razie kradzieży lub innego nieszczęśliwego zdarzenia.

Laura

Kategorie

Archiwa